BAR DEL MINER

CLIENT:ajuntament de Cercs

ANY D’INICI:2015

ANY DE FINALITZACIÓ:2015

LLOC:Sant Corneli, Museu de les Mines de cers

Projecte de reforma de l’antic Bar dels Miners per adaptar-lo al nou ús que necessita el Museu de les Mines de Cercs. El Museu necessita un espai polivalent pels escolars, per poder-hi fer tallers, xerrades, si el temps no acompanya que puguin menjar-se l’entrapà per dinar, etc…
És un espai diàfan amb uns grans finestrals.
En el projecte s’ha volgut respectar al màxim l’estètica del local original, conservant el terra, i el sòcol ceràmic. Les instal·lacions i els equipaments dels banys seran nous, per adaptar-los tant a la nova normativa i a la nova funció.