CASA UNIFAMILIAR AÏLLADA

CLIENT:privat

ANY D’INICI:2013

ANY DE FINALITZACIÓ:2014

LLOC:Les Brucardes, Sant Fruitos de Bages

Disseny d’una vivenda unifamiliar aïllada.