CONSULTORI PODOLÒGIC

CLIENT:Privat

ANY D’INICI:2006

ANY DE FINALITZACIÓ:2006

LLOC:Artés

Interiorisme d’un consultori podològic,