DISSENY I FABRICACIÓ DE LA TERRASSA DEL RESTAURANT JUMI DE NAVÀS

CLIENT:Restaurant JUMI

ANY D’INICI:2011

ANY DE FINALITZACIÓ:2011

LLOC:Navàs