MOBILIARI DE FORJA

CLIENT:Dilart

STARTING YEAR:2004

ENDING YEAR:0000

PLACE:Vic

Disseny d’una col·lecció de mobiliari i lluminàries per l’empresa Dilart.